Zahoránszky Ibolya

oldal nyomtatása Share

Zahoránszky Ibolya (Márama­ros­sziget, 1936. márc. 5. – 2005. máj. 5. ?) – szerkesztő, közmű­velődés­szervező. Középiskolai tanulmányait szülővárosában végezte, a Bolyai Tudományegyetemen szerzett történelem szakos tanári diplomát 1958-ban. 1958–60 között Hosszúmezőn, 1960-tól 1990-ig, nyugdíjazásáig Márama­ros­szigeten tanított, de ezután is tovább dolgozott (1998-ig) a 9. sz. Általános Iskolában és a Dragoş Vodă Líceumban. Az 1989-es hatalomváltás után Máramarossziget és környéke magyar *művelődési életének újraszervezője; a Hollósy Simon *Művelődési Egyesület alapítója (1992) és elnöke. Munkásságát az *EMKE 2000-ben a Kuun Kocsárd-díjjal ismerte el.

Első írása (Műemlékek, szép házak Máramarosszigeten) 1976-ban jelent meg az Új Életben. Rendszeresen közölt *művelődési tárgyú cikkeket a Bányavidéki *Új Szó és a *Szigeti Turmix hasábjain. 1998-tól a Máramarosi Hírnök főszerkesztője, ő szerkesztette a lap Millenniumi Albumát is (Mára­marossziget 2000).

Bendorfeanu Doina és Hobán Ilona társszerzőjeként részt vett a nemzetiségi iskolák számára 1972–85 között kiadott V–VI. osztályos román nyelv tankönyvek összeállításában.

Dávid Gyula: Laudatio. *Művelődés 2000/12. (*EMKE-díjak – 2000.) – A magyar nyelvet népszerűsítették. Krónika 2002. dec. 9. – Év végi ünneplés a máramarosi népfőiskolán. Romániai *Magyar Szó 2003. jan. 6.

(S. Zs.)