Zalányi Tibor

oldal nyomtatása Share

Zalányi Tibor (Mv., 1911. jan. 22. – 1992. aug. ? Székelyudvarhely) – mezőgazdasági szakíró. Középiskoláit a kolozsvári Piarista Gimnáziumban végezte (1929). Az I. Ferdinand Egyetemen előbb rövid ideig jogot, majd földrajzot hallgatott, végül 1931-ben beiratkozott a Mezőgazdasági Akadémiára, ahol – közben katonai szolgálatát is letöltve – 1938-ban szerezte meg a gazdamérnöki oklevelet. 1938–40-ben a Római Katolikus Státus kézdivásárhelyi téli gazdasági iskolájában helyettes tanár, 1940 őszétől a kolozsvári Mezőgazdasági Akadémia kötelékébe tartozó „EMGE zöldmező ügyosztály” titkára. Ebben a minőségben szervez vármegyei és járási mezőgazdasági tanfolyamokat, felkészítve hallgatóit az intenzív takarmánytermesztésen alapuló állattenyésztés és legelőgazdálkodás ismereteiből. 1944 őszétől a hidalmási járás gazdasági felügyelője, 1945-ben rövid ideig a Mezőgazdasági Akadémia kolozsmonostori tangazdaságának vezetője, majd 1947-ig a magyar tanítóképzőben a mezőgazdaságtan tanára. 1947-ben Székelykeresztúrra, onnan 1950-ben Székelyudvarhelyre kerül mezőgazdasági, illetve állattenyésztési felügyelőként. 1962 márciusától – számos más agrármérnök társával együtt – különböző kollektív gazdaságok vezetésével (Székely­szent­lélek–Malomfalva, Farcád, Atyha) bízzák meg. Közben 1957–60 között a székelyudvarhelyi Mezőgazdasági Középiskolában az üzemszervezés és földméréstan tanára. 1968-ban betegnyugdíjba kerül.

Szaktanulmányai, szakcikkei az Erdélyi Gazdában és az évente kiadott Gazdanaptárban jelentek meg, A szántóföldi takarmánynövények c. nagyobb tanulmányát az *EMGE centenáriumi kiadványa (Erdély mezőgazdasága. Kv. 1944) közölte.

(F. Z.)