Zoltán Sándor

oldal nyomtatása Share

Zoltán Sándor (Homoródalmás, 1888. márc. 14. – 1979. jún. 24. Bp.) – *unitárius egyházi író. ~ Aladár (1929) apja. Középiskoláit a székely­keresztúri Unitárius Gimnáziumban kezdte, majd 1905-ben a kolozsvári Unitárius Főgimnáziumban folytatta. 1907-ben itt érettségizett. A kolozsvári Unitárius Papnevelő Intézetben 1911-ben szerzett lelkészi oklevelet. 1911–12-ben egyházi ösztöndíjjal a jénai, lipcsei és drezdai egyetemen filozófiát, lélektant és ókori történelmet hallgatott. Hazatérve 1912-től 1964-ig, nyugdíjazásáig Homoród­szent­mártonban volt lelkész. Az Unitárius Irodalmi Társaságnak megalakulása évétől tagja. 1937-ben újszövetségi szakcsoportból teológiai magántanári vizsgát tett.

Írásait, tanulmányait a *Keresztény Magvető, Unitárius Közlöny, *Unitárius Egyház közölte.

A *Keresztény Magvető által közölt jelentősebb tanulmányai: Az isten szó ősjelentése (1937. 207); A „másvilág” és az Újszövetség (1938. 249); Az úrvacsora (1938. 59. 129); Dávid Ferenc hittani felfogása, Rövid Magyarázat c. műve alapján (1938. 2. 17).

Zoltán Attila: Száztíz éve született Z. S. Unitárius Közlöny 1998/5–7.

(K. S.)