Zonda Attila

oldal nyomtatása Share

Zonda Attila (Mv., 1950. aug. 2. – 1997. ápr. 4. uo.) – közíró. Tanulmányait szülővárosában a zeneiskolában folytatta, végül a Bolyai Farkas Líceumban érettségizett 1969-ben. Zenetanári diplomát a marosvásárhelyi Pedagógiai Főiskolán szerzett 1972-ben. Tanulmányai befejeztével a máramarosi Hosszúmezőre került, ahol 18 évig volt zenetanár, ugyanakkor a környék aktív közösségszervezője, kulturális mindenese. Tanárkodásának első itt töltött szakaszában televíziós mintára Ki mit tud? vetélkedőt rendezett, melyet *rádióban is közöltek és a sajtóban is ismertettek. Közben 1974-től 1976-ig a mára­maros­szigeti Népi Művészeti Iskolában is tanított. Tíz éven át vezette a Ricercar reneszánsz és kora barokk zenét játszó gyermekegyüttest, mely többször is nyert országos versenyeken; emellett felnőtt vegyes kórust alakított és vezényelt.

1989 után alapító tagja volt a máramarosszigeti RMDSZ-szerve­zetnek, 1990-től tagja az RMDSZ Országos Ideiglenes Intézőbizottságának, majd az országos vezetőségnek mint ügyvezető-szervező alelnök. 1990 májusától 1992 októberéig a máramarosi magyarság képviselője volt a Román Parlamentben, kezdetben a tanügyi szakbizottságban dolgozott, majd az RMDSZ központi sajtó- és propagandatevékenységét irányította és a Román TV Puncte de vedere és Partidele în faţa naţiunii című politikai adásaiban az RMDSZ politikai műsorait szerkesztette és vezette. Ugyanakkor a bukaresti *rádió magyar adásának is parlamenti tudósítója volt.

„Országszerte nagy népszerűségnek és hallgatottságnak örvendett Bársonyszékek és hangulatok című rovata. Az ebben elhangzott *rádiótudósítások nemcsak a magyar választókhoz szóló pontos és hangulatos, időnként ironikus, ugyanakkor hitet sugárzó tájékoztatások, hanem egyúttal politikai-társadalmi kordokumentumok is” – írja Ábrám Zoltán ~ halálának egyéves évfordulóján megjelent, parlamenti tudósításait tartalmazó gyűjteménye utószavában. *Domokos Géza pedig, aki „tanúja” volt a parlamenti események rögzítésének, a kötet előszavában ezt írja: „…jegyzetei az 1990. okt. 12. és 1992. okt. 16. közötti kereken két évet fogják át, pontosabban annak parlamenti csatározásait rögzítik. Szerzőjük … célja nem az események időrendbeli és részletekbe menő bemutatása, azt megtalálhatják hallgatói a napisajtóban, ill. az akkoriban hatalmas érdeklődéssel kísért elektronikus médiában. Ő, hangsúlyozza, inkább a román törvényhozás hangulatait szeretné megjeleníteni, az ott feltörő indulatokat kívánja lereagálni. Kommentátori szerepre sem vállalkozik, mondja, bár írásaiban a mai olvasó is kitűnő, lényegre törő értékeléseket talál.”

1992 őszén családi okokból hazaköltözött Marosvásárhelyre, ahol 1992 novemberétől az RMDSZ Maros megyei szervezetének alelnöke, majd 1994 decemberétől haláláig elnöke volt.

Posztumusz kötete: Bársonyszékek és hangulatok (*Domokos Géza előszavával, Ábrám Zoltán utószavával, Csíkszereda 1998).

Beke György: Nemesek hadnagya Hosszúmezőn. In: Boltívek teherbírása. Buk. 1983.

(Á. I.)