Zöld Mihály

oldal nyomtatása Share

Zöld Mihály (Végvár, 1880. márc. 16. – 1931. júl. 21. uo.) – költő, református egyházi író. Középiskolai tanulmányait a nagyenyedi Bethlen Kollégiumban, a teológiát 1898–1902 között Debrecenben végezte. Hódmezővásárhelyen és Makón volt segédlelkész. Ezt követően előbb Szilágysámsonban, 1908-tól Végváron lelkész, 1926-tól, *Szabolcska Mihály utódjaként esperes.

Verseit, cikkeit a Magyar Nép, Protestáns Szemle, Egyházi Újság, Temesvári Hírlap, Délmagyarországi Közlöny, *Déli Hírlap közölte. Református valláskönyvet szerkesztett az elemi iskolák I. és II. osztálya számára (Nv. 1923; újrakiadása uo. 1937). Versei, amelyek közül többet megzenésítettek, halála után jelentek meg *Orth Imre szerkesztésében Az én világom címmel (Végvár 1934).

(Sz. J.)