Zsakó Magdolna

oldal nyomtatása Share

Zsakó Magdolna (Brassó, 1919. okt. 9.) – tanár, ~ János (1926) felesége. Középiskolai tanulmányait a kolozsvári Marianum Leánygimnáziumban végezte (1938), később a Bolyai Tudományegyetemen természetrajz–földrajz szakos tanári diplomát szerzett (1957). Kalotaszentkirályon és Bonchidán tanított (1942–56), majd Kolozsváron a Tehnofrigban volt könyvelő (1956–71). 1972–76 között férjével Algériában élt és itt demográfiai adatgyűjtést végzett.

Első cikkei az Igazságban jelentek meg 1976-tól, ezekben többnyire útleírások formájában az algériai négy évben szerzett tapasztalatait, megfigyeléseit írta meg. Írásait 1990-től a Diákabrak és a Géniusz c. ifjúsági lapok is közlik.

Művei: A Szamos-parttól a Szaharáig. Négy év Algériában (Kv. 1994; románul În umbra semilunei. Patru ani în Algeria. Craiova 1995); A Maghreb gyöngye (uo. 1999); Karthágótól Asszuánig (uo. 2000).

(S. Zs.)