Zsidó Renaissance Könyvtár

oldal nyomtatása Share

Zsidó Renaissance Könyvtár – Nagyváradon, a Sonnenfeld Nyomda kiadásában megjelent könyvsorozat. I. sorozata – a szerkesztő nevének feltüntetése nélkül – még az első világháború előtt, 1910-ben indult, ebben Gilányi Mór Zsidó zeneköltők és Ukrajnai legendák, *Lukács Zoltán Szocializmus és a zsidó nemzeti mozgalom, Ullmann S. Sándor Dédapám testamentuma, Feuerstein Kálmán A jövő zsidósága c. eredeti munkái, valamint Leo Pinsker Autoemancipáció c kötete (Singer Lajos fordításában) és egy Orosz-zsidó novellák c. kötet jelent meg. A folytatást 1919-ben Max Nordau Mi a cionizmus? c. füzete jelenti, s ugyanebben az évben a sorozatban még négy kiadvány hagyja el a sajtót, köztük egy Ady Endre a zsidóságról c. cikkválogatás, *Fehér Dezső előszavával és Guttmann Henriknek A haldokló falu c. kötete. A többi füzet szerzői Salom Asch, Max Nordau, Osias Thon (A bosszú istene c. drámája, *Lukács Zoltán fordításában) és Uriel Zangwill.

A 2. sorozat Satu Mare-Szatmár–Nagyvárad helymegjelöléssel 1923-ban indul, a Szabadsajtó Könyvnyomda Rt. kiadásában, tíz, többnyire évszám nélküli füzetben, *Lukács Zoltán szerkesztésében. Egyetlen eredeti mű *Silbermann Jenő Zsidó kultúra és modern világnézet c. füzete, amely a X. számot viseli. Két füzete szemelvényeket tartalmaz a Talmudból. A többi füzetek szerzői, ill. fordítói: Max Brod, Martin Buber, Ben Eleazár, Achad Haam.

(T. E.)