Zsigmond Enikő

oldal nyomtatása Share

Zsigmond Enikő (Marosvásárhely, 1944. júl. 21.) – földrajzi, turisztikai szakíró. Középiskoláit Sepsiszentgyörgyön végezte (1961), a BBTE-n szerzett geológusi diplomát (1966). 1967–68-ban a csíkszeredai áramszolgáltató vállalatnál, 1969-ben a sepsiszentgyörgyi Bazalt Helyiipari vállalatnál, majd 1971-ig újra Csíkszeredában, a Megyei Építkezési Vállalatnál, végül nyugdíjazásáig (1995) ugyanott a Hamerock Gépgyártó Vállalatnál dolgozott. Jelenleg (nyugdíjasként) a Kájoni János Gimnáziumban turisztikai földrajzot tanít.

Első írását 1973-ban, Megismerhetjük-e a Föld múltját? címmel a *Munkásélet c. lap közölte. Számos hazai napi- és hetilapban, folyóiratban jelentek meg földrajzi, turisztikai cikkei; 1980–85 között a *Hargita közölte Jöjjön velünk! c. sorozatát, amelyben az amatőr turistamozgalomról jelentek meg élmény­beszámolók. A *Hargita Népében 1995–98 között, majd az *Erdélyi Gyopárban rendszeresen foglalkozott a *Hargita megyei környezetvédelemmel. 1997–2003 között több térképet szerkesztett és adott ki, ezek hátoldalán igen használható turisztikai eligazítóval. A kászoni borvizekről írt tanulmányát a sepsiszentgyörgyi Acta (1997) közölte.

Társszerzője több, Várdai Péter Pál Erdély – Székelyföld c. fotóalbum-sorozatában megjelent kötetnek: Alcsík és Kászon (Gaál Anikóval és Sántha Emőkével, Bp. 1995); Közép- és Felcsík (Lőwey Lillával, Bp. 1996), ugyancsak társszerzője a Barangolás a Székelyöldön c. sorozatban megjelent Hargita megye c. kötetnek (Vargyas Antallal és Pomjánek Bélával, Csíkszereda 1998; 2. kiad. uo. 2005). Szerkesztésében és gondozásában látott napvilágot az Erdélyi túrák c. *kalauz (társszerző Pusztay Sándor, Bp. 2003), amely, akárcsak 450 *erdélyi túra c. kötete (Bp. 2008) 51 helység turisztikai vonatkozásait mutatja be.

Önálló kötetei a *Pallas-Akadémia Kiadó *Erdély Hegyei c. sorozatában: A Csomád-hegycsoport, A Szent Anna-tó és környéke (Csíkszereda 1998; újrakiadás uo. 2004); A Csíki-havasok (uo. 1999); A Nemere-hegység (uo. 2003); A Csomád-hegycsoport, Tusnádfürdő és környéke (uo. 2004); A Csíki-havasok és a Gyimes völgye (uo. 2004); Székelyföld gyógyvizei és fürdőtelepei (Bp. 2005).

Sylvester Lajos: Nyári utakon: Székelyföld gyógyfürdői és borvíztelepei. Háromszék 2003. júl. 4. – Forró Miklós: Könyvbemutató Csík­somlyón. *Hargita Népe 2003. júl. 9.

(Á. I.)