Zsizsmann Kristóf

oldal nyomtatása Share

Zsizsmann Kristóf (Kv., 1933. máj. 31.) – természettudományi szakfordító, tankönyvszerkesztő, ~ Ilona (1936) testvére, *Maksay Mária (1935) férje. Középiskoláit szülővárosában, a Római Katolikus Főgimnáziumban (1943–47), majd a Gh. Bariţiu Líceumban (1947–51) végezte. A Bolyai Tudományegyetemen matematika–fizika szakos tanári oklevelet szerzett (1954). Előbb (1954–55) a vajda­kamarási általános iskolában tanított matematikát és fizikát, majd 1955–57 között a Technikai Könyvkiadó szerkesztője, 1957–60 között az *Állami Irodalmi és Művészeti Kiadó műszaki szerkesztője (közben a Brassai Sámuel Líceumban matematikatanár), 1960–87 között a Tanügyi és Pedagógiai Könyvkiadó kolozsvári részlegének szerkesztője. Ennek felszámolása után, 1987-ben a tanügybe került: 1990-ig, nyugdíjba vonulásáig a kolozsvári 5. sz. Általános Iskolában volt matematikatanár.

A Matematikai kislexikon (Buk. 1983 = Kriterion kézikönyvek) társszerzője. 1958-tól önállóan vagy társfordítóként részt vett az általános iskolák IV–V., valamint a líceumok X. osztályai számára készült matematika és a líceumok I–II. osztályai számára készült trigonometria tankönyvek fordításában.

Fordításai (románból): V. Marian: Newton, a tudomány építője (uo. 1964); Margareta Craiu: Hangok, zörejek, zajszennyeződés (uo. 1975 = Tudomány mindenkinek).

(S. Zs.)