Kun János

oldal nyomtatása Share

Kun János (Temesvár, 1912. szept. 7.) közgazdasági szakíró. ~ Endre öccse. Szülővárosában tette le az érettségit (1929), jogi doktorátust Párizsban szerzett (1933). Pályáját gyakorló ügyvédként Temesvárt kezdte (1934-46), közben azonban 1940-től a zsidótörvények értelmében tilalom alatt állt s 1941-42-ben munkatábort szenvedett. 1946-tól főtisztviselő Bukarestben a Külkereskedelmi Minisztériumban, ill. annak intézményeiben. Két ízben a moszkvai Román Kereskedelmi Kirendeltség vezetője (1947-51 és 1954-58). A moszkvai Nemzetközi Kapcsolatok Főiskoláján közgazdasági doktorátust is szerzett.

Diákévei alatt a *Temesvári Hírlap párizsi riportere, később a *6 Órai Újság munkatársa. Az Analele Româno-Sovietice hasábjain jelentek meg tanulmányai a Szovjetunió gazdaságáról (1950-51), gazdaságpolitikai cikkekkel jelentkezett A Hétben is. Kiemelkedő írásai a Korunkban: Külkereskedelmünk jelentősége (1965/7-8); A termelőerők területi elosztása (1966/11); Modern keresletkutatás (1967/4); Világkereskedelem és az új nemzetközi gazdasági rend (1978/4). Az Economia mondială: Orizont 2000 c. kötetben (1980) a külkereskedelem jövőjéről szóló fejezet szerzője.

1984 óta a Haifai Egyetemen folytat kutatómunkát.