Kiss Sándor (Nagydoba, 1953) ( • 2016)

oldal nyomtatása Share

Kiss Sándor (Nagydoba, 1953. jún. 10) – szakíró, közíró. Névváltozat: Nagydobai Kiss Sándor. Matematikatanár. Középiskolai tanulmányait Nagyenyeden a Bethlen Kollégiumban végezte (1972), a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen matematika szakának elvégzése után (1976) Szatmárnémetiben tanít a a 3-as sz. Mechanikai Szakközépiskolában (1976–1981), az Építészeti Szakközépiskolában (1981–1998), 1998 óta a Faipari Szakközépiskolában. Koordinátageometriai módszerek összehasonlító elemzése és különbözõ szintû alkalmazásaik című dolgozatával a debreceni KLTE-en szerzett doktori fokozatot 2010-ben. A Szamos, az Erdélyi Napló, a Matematikai Lapok, az Octogon. a Mathematical Magazine, a Teaching Mathematics and Computer Science, a Forum Geometricorum, A Matematika Tanítása, a KöMal, a Matlap munkatársa.

1987 óta jelennek meg feladatmegoldásai, tanulmányai magyarul és idegen nyelven. 

 

Tagság: Erdélyi Múzeum-Egyesület, RMPSZ, Radó Ferenc Matematikaművelő Társaság

Díjak: Apáczai-díj (2008), a Szatmár Megyei Tanács Érdemoklevele (2008)

 

Munkái

Fontosabb publikációi

Az ortocentrikus tetraéderről néhány tankönyvbeli feladat kapcsán, Matematikai Lapok, 1988/8.; A talpponti háromszögről, uo., 1995/3.; Az V. Nemzetközi Magyar Matematika Versenyen kitűzött egyik feladattal kapcsolatban, uo., 1996/9.; Pont körre vonatkozó hatványa, A Matematika Tanítása,, 1999/1-2.; Egy kísérlet tanulságai, Matlap, 2001/1.; Hegyesszögek szögfüggvényeinek geometriai meghatározása, uo., V. évf., 2001/7.; A merőleges affinitás és néhány alkalmazása, uo., 2001/9.; Egy hibás képlettel kapcsolatban, Erdélyi Matematikai Lapok, 2001/1.; Módszertani javaslatok a parabola tanításához, Matlap, 2002/1.; Paralelogrammákba írható paralelogrammák (I-II.), uo., 2004/2-3.; Egy érdekes feladat és alkalmazása, uo., 200710.; Az egyenlő szárú hiperbola egyenleteiről, uo., 2008/6.; Kísérlet az 1k + 2k + ... + nk összeg zárt alakban való előállítására, uo., 2008/9.; Az első n természetes szám k-adik hatványösszegének zárt alakja, uo., 2009/1.; Egyenlő kerületű és területű háromszögekről, uo., 2010/2.; A körbeírható szabályos sokszög oldalának közelítésére használható egyik módszerről, uo., 2010/5.

 

Önálló kötetei

A háromszög nevezetes körei. Háromszögmértan ferdeszögű koordinátákkal (Erdélyi Tankönyvtanács, Kv., 1999); Matematikus a XX. század viharaiban. Maurer Gyula életpályája (Appendix Kiadó, Mvh. – Erdélyi Múzeum Egyesület, Kv., 2003); Analitikus geometriai módszerek komparatív vizsgálata (Editura Didactică şi Pedagogică, Buk., 2008); A Bolyaiak vonzásában. Weszely Tibor matematikus életpályája (EuroPrint, Szatmárnémeti, 2011); Szatmárnémetitől a világhírig. Bodor Miklós kémikus és gyógyszertervező életpályája (ua., uo., 2011); [Nagydobai ~] A matematika szolgálatában. Radó Ferenc matematikus életpályája, (ua., uo., 2011)

 

Idegen nyelven

About Morgan’s theorem, Octogon, 2000.8/1.; Metric characterization of Torricelli-shapes, uo., 2000.8/2.; Collinear points and concurrent lines in the convex pentagon, uo., 2001.9/1.; Concurrent lines in connection with Morley’s triangle, uo., 2001.9/2.; A new proof and generalizations of Malfatti’s problem, uo., 2002.10/1.; The orthic-of-intouch and intouch-of-orthic triangles, http://forumgeom.fau.edu/FG2006volume6/FG200617.pdf; The sum and difference of the areas of Napoleon triangles, Teaching Mathematics and Computer Science, 2007/1.;

 

Gyűjteményes kötetekben

Grupuri cu clase de elemente conjugate finite, Didactica matematicii, 3., 1986-1987, Cluj-Napoca; Using SMS rules to hit elementary results on conic sections, In Karl Josef Parisot & Vásárhelyi Éva, Positionen – Mathematikdidaktik in Entwicklung, Publikationen des Dissertantenseminars Salzburg 2004, Pozíciók – Matematikadidaktika fejlődésben, A 2004-es Salzburg-i doktorandusz szeminárium publikációi.; Fogalom-piramisok, II. Felvidéki Matematikai Szakmódszertani Doktorandusz Konferencia Konferenciakötete, Pont. Társadalomtudományi folyóirat 2005/1. Matematikai Szakmódszertani különszám (Elektronikus kiadvány), Révkomárom.; A kúpszeletek egyenleteiről, uo.,;

 

Irodalom

Németh Júlia, Itthon Erdélyben, otthon Európában, Szabadság, 2004. jún. 19.; Antalfi Imola, A Bolyaiak vonzáskö-rében, Népújság, 2011. ápr. 17.; Ács Tibor:Kis könyv a 75 éves matematikusról. Weszely Tibor életpályája, Természet Világa, 2011/6.; Staar Gyula: Egy erdélyi matematikatanár emberarcú könyvei, uo., 2013/3.