Hóry András (• 2017)

oldal nyomtatása Share

Hóry András (Kolozsvár, 1883. jan. 5. – Bécs, 1971. ápr. 2.) – diplomata, politikai író. Egyetemi tanulmányait Kolozsvárott és Budapesten végezte. A külügyminisztérium tisztviselője lett. Bukarestben követségi tanácsos volt, majd 1927 és 1934 között római követ. 1934–36-ban a külügyminiszter állandó helyettese. 1936–39-ben varsói követ. 1940-ben a magyar kormány megbízottja a turnu-severini magyar–román tárgyalásokon. 1945-ben Bécsben telepedett le, majd kivándorolt az Egyesült Államokba. Később visszatért Bécsbe.

 

Munkái

A diplomáciai szolgálat (Bécs, 1965.); A kulisszák mögött. A második világháború előzményei, ami és ahogyan a valóságban történt (uo., 1965.); „Még egy barázdát sem”. Az erdélyi kérdés... A turnu-severini magyar–román tárgyalások (München, 1967.).

 

Irodalom

Borbándi Gyula: Nyugati magyar irodalmi lexikon és bibliográfia (Bp., 1992.)