Farkas Jenő ( • 2018)

oldal nyomtatása Share

Sz. Farkas Jenő (Marosvásárhely, 1944. aug. 17.) – tanár, újságíró. Középiskolát szülővárosában végez, a Marosvásárhelyi Pedagógiai Főiskola román–történelem szakán szerez diplomát 1965-ben, majd elvégzi a bukaresti Tudományegyetem francia–román szakát (1972). 1965–76 között általános iskolai tanár, 1972–82 között a bukaresti Tanügyi Újság szerkesztője. 1982-ben áttelepül Magyarországra, a következő évtől az ELTE román tanszékén tanársegéd, egyetemi adjunktus, majd itt szerez doktorátust 1997-ben. 1990–96 között a Világirodalmi Lexikon főmunkatársa. A Palamart Könyvkiadó ügyvezető igazgatója.

Több mint száz, a magyar, román és francia irodalommal kapcsolatos tanulmánya és cikke jelenik meg. Hat magyar történelemtankönyvet fordít le román nyelvre. Közreműködik Sütő András Csillag a máglyán c. művének francia nyelvre való fordításában.

 

Munkái

Drakula vajda históriája (Bp., 1989); Világirodalmi Lexikon (főmunkatárs, 13–19. köt.); Húszezer karó. Száz rejtély a magyar történelemből (társsz. Bp., 1994); XIII+I párbeszéd a magyar-román kapcsolatokról (Bp., 2003); Román szóbeli és írásbeli nyelvvizsga, alapfok, középfok, felsőfok (feladatgyűjtemény. Bp., 2005, 2009); Román nyelvtan (Bp., 2007); Drakula és a vámpírok (Bp., 2010); Vígjátéktól az avantgárdig (tanulmányok. p., 2010)

 

Gyűjteményes kötetekben

Tradiţie şi modernitate în gramaticile româno-maghiare. In: Horváth István, Tódor Erika Mária (szerk.): O evaluare a politicilor de producere a bilingvismului (Kv., 2008);

 

Fordítás

Sütő András: Une étoile au bûcher (társford. Bp., 2003); Émile M. Cioran: Kalandozások (ford. és utószó. Bp., 2004); Zalán Tibor: Le chien aveuglé par la lune (társford. Bp., 2017); Maurice Hennequin, Pierre Veber: Hasonmás, hátonmás (Bp., 2018)

 

Szerkesztés

E. Lovinescu: A modern román civilizáció története (szerk. és utószó. Bp., 2002); Dumitru Ţepeneag: Európa Szálló (utószó. Bp., 2002); Eugen Uricaru: A barbárokra várva (utószó. Bp., 2002); Kassák Lajos: Poezii alese (előszó. Piteşti, 2011)