Emőd Tamás (2019)

oldal nyomtatása Share

Emőd Tamás (Berekböszörmény, 1888. aug. 11. – 1938. szept. 22., Nagyvárad) – költő, újságíró, színházigazgató. A kolozsvári egyetemen jogi tanulmányokat folytatott. 1906–1914 között Nagyváradon újságíróként dolgozott, majd a fővárosba költözött, Nagy Endrével a magyar kabaré megteremtésén fáradozott. 1914-ben 1917-ben a budaepsti Katona József Színház  dramaturg titkára, 1922-től az Andrássy úti Színház, majd a Blaha Lujza Színház, 1925–1927 között ismét az Andrássy úti Színház művészeti igazgatója. 1927–1928 között az Új Színház igazgatója volt.

Első versei 1906-ban A Hétben jelentek meg. A Holnap nevű irodalmi antológiához tartozott,  Ady Endréhez nagy barátság fűzte. A szellemes sanzon és kabaréjelenetek népszerű írója volt. Nagy sikere volt háborús verseinek és kis, egyfelvonásos, rövid drámáinak. Dalai közszájon forogtak.

Színházi és újságírói sikerei idején is megmaradt szelíd poétának, a váradi emlékek őrzőjének, Ady hitvallójának. Mintha megérezte volna a vég közeledtét, hazalátogatott Váradra meghalni.

 

 

Munkái

Önálló kötetei

Emőd Tamás versei (bev. Juhász Gyula. Nv., 1911.); Dícséret, dicsőség. Emőd Tamás énekeskönyve az 1914-15. esztendőkből (Bp., 1915.); Ferenc Jóska ládájából. Kis darabok, jelenetek, katonadolgok, dalok (Bp., 1917.); Pesti hegedű (Bp., 1918.); Csipke. Három egyfelvonásos (Bp., 1923.); Nótám, füttyöm, citerám. Válogatott chansonok (Bp., 1926.); Borcsa Amerikában (dráma. Bp., 1927.); Két lány az utcán (dráma. Bp., 1929.); Emőd Tamás versei (Bp., 1939.); Írás a palackban (szerk. Marton Jenőné, Kovács Andrásné, Simor András. Bp., 1998.); Egy másik csillagon. Válogatott versek (vál., szerk. Réz Pál. Bp., 2000.);  Ez a város. Versek és prózai művek (szerk. Pásztai Ottó, Rauscher Erzsébet, Zalder Éva Mária. Nv., 2008.); Írás a palackban (Bp., 2009.); Összegyűjtött versek és műfordítások (gyűjt., szerk. Urbán László. Székesfehérvár, 2017.)

 

Librettók, szövegkönyvek

Mézeskalács. Daljáték (szöveg Emőd Tamás, zene Szirmai Albert (Bp., 1923.); A szegény ördög. Zenés színjáték (szöveg Emőd Tamás, Török Rezső, zene Komjáthy Károly. Bp., 1935.); Benatzky: Egy lány, aki mindenkié (librettó, 1936.); Fizessen, nagysád! (filmforgatókönyv, 1937)

 

Társszerzőkkel

A Holnap. Ady Endre, Babits Mihály, Balázs Béla, Dutka Ákos, Emőd Tamás, Juhász Gyula, Miklós Jutka versei (s. a. r. Antal Sándor. Nv., 1908.); A Holnap új versei. Második könyv (összeáll., bev. Kollányi Boldizsár. Bp., 1909.); Húsvéti kabaré (többekkel. Bp., 1917.); Karinthy Frigyes–Emőd Tamás: A vándor katona. Ünnepi történet (Bp., 1920.); Örök láng (többekkel. Bp., 1931.);

 

Szerkesztés

A magyar kabaré tízéves antológiája. Tréfák, jelenetek, dalok (összeáll. Balassa Emil, Emőd Tamás, bev. Szép Ernő, Szini Gyula. Bp., 1918.)