Cseke Vilmos

oldal nyomtatása Share

Cseke Vilmos (Hátszeg, 1915. máj. 5. – 1983. márc. 10., Kolozsvár) – matematikai szakíró. ~ Gábor apja. Középiskolai tanulmányait a kolozsvári kat. főgimnáziumban, egyetemi tanulmányait Kolozsvárt végezte 1936-ban, ahol 1947-ben doktorátust is szerzett Teofil Vescan vezetése alatt írt dolgozatával (Magyarország és a Székelyföld népessége növekedésének matematikai-statisztikai módszerekkel való vizsgálata). 1937-től a kolozsvári kat. főgimnáziumban tanított matematikát, 1941-től tanársegéd, 1948-tól előadótanár, majd nyugalomba vonulásáig professzor a kolozsvári egyetemen.

Első cikke az iskolaszövetkezetekről az Erdélyi Iskola hasábjain jelent meg 1939-ben, majd egyetemi pályáján jegyzeteket adott ki Luckhaub Gyula előadásai alapján. Az Utunk és a Korunk munkatársa; 1957-től a Matematikai és Fizikai Lapok főszerkesztője, 1959-től szerkesztője, 1976-tól 1979-ig a Matematikai Lapok szerkesztő kollektívájának vezetője. Tanulmányai a Studii şi Cercetări Ştiinţifice c. akadémiai folyóiratban s a Studii şi Cercetări de Calcul Economic hasábjain jelentek meg. Kutatásai a valószínűségszámítás, a matematikai logika és a matematikának a népgazdaságban való alkalmazása felé irányulnak. Kibernetikai és információelméleti szakmunkákat fordított oroszból és románból.

Munkái: Kereskedelmi számtan (Kv. 1946); Logaritmus, kamatos-kamat, járadékszámítási és halandósági táblázatok (Kv. 1947); Kamatos folyószámlák (a Bolyai Tudományegyetem üzemgazdasági tanszékének kiadása, Kv. 1948); Feladatgyűjtemény középiskolai matematikai körök számára I-II. (Kiss Ernő és Radó Ferenc közreműködésével, 1957, 1959); Matematika fémipari szakmunkások számára (Klima Alfréddal, 1961); A gráfelmélet és gyakorlati alkalmazásai (Cseke Tamás borítólapjával, 1972). Sajtó alatt A valószínűségszámítás elemei és gyakorlati alkalmazások c. munkája.

Maurer Gyula: Bevezetés a gráfelméletbe. Korunk 1973/3. Szabó Attila-Vincze János: Cs. V. Természettudományos arcképcsarnok, Művelődés 1980/5.