Csíki Endre

oldal nyomtatása Share

Csíki Endre (Kolozsvár, 1888. dec. 1. – 1949. jan. 11., Kolozsvár) – zeneszerző. Tanulmányait Kolozsvárt és Budapesten végezte. 1919-től hosszabb időn át Désen volt zenetanár. Verseit, novelláit, cikkeit a Haladás, Erdélyi Szemle, Napkelet közölte. Zeneelméleti, hallásfiziológiai, lélektani kérdések foglalkoztatták. Megzenésítette Harsányi Zsolt, Kosztolányi Dezső, Richard Dehmel és mások verseit. Fontosabb munkái: A cigány (kísérőzene Szigligeti Ede népszínművéhez, 1935); Idahegyi pásztorok (kísérőzene Áprily Lajos verses drámájához. 1938; zenei anyagából zenekari szvitet is ír 1939-ben). Álnevei: Alexander, Cis.

Lakatos István: Cs. E. zeneszerző halálára. Világosság 1949. jún. 12.