Csizér Zoltán

oldal nyomtatása Share

Csizér Zoltán (Magyarlápos, 1917. febr. 9. – 1996. okt. 23., Marosvásárhely) – orvosi szakíró. Oklevelét 1940-ben Kolozsvárt szerezte. Előbb a székelyudvarhelyi kórház sebészeti osztályát vezette, majd a marosvásárhelyi 1. számú sebészeti klinikán dolgozik, az OGYI előadótanára, az orvostudományok doktora (1970). Szakfolyóiratokban (Orvosi Szemle, Chirurgia) megjelent közleményeiben a kísérletes tüdősebészet, a szervátültetés, az orvosi etika kérdéseivel foglalkozik. A szerv- és szövetátültetésről román nyelvű munkája jelent meg (Transplantarea organelor şi ţesuturilor, Mv. 1967); magyar nyelvű kőnyomatos jegyzetei: Sebészeti tünettan (Mv. 1974); Sebészeti propedeutika és tünettan (Mv. 1978).