Csűrös-Káptalan Margit

oldal nyomtatása Share

Csűrös-Káptalan Margit (Torda, 1921. ápr. 11. – 1994. ) – botanikai szakíró, ~ István felesége. Középiskolai tanulmányait Tordán és Kolozsvárt végezte, 1950-ben a Bolyai Tudományegyetemen szerzett tanári képesítést. Szaktanulmányai egyetemi és szakfolyóiratokban (Revista Pădurilor, Studia Universitatis Babeş-Bolyai Series Biologia, Contribuţii Botanice, Cluj-Napoca) jelennek meg; a Dolgozó Nő szerkesztőbizottsági tagja. Munkássága növénycönológiai kutatásokra irányul, feldolgozta a Kászoni-medence gombaflóráját, munkatársa az erdélyi növénytársulások ökológiai értékelését kidolgozó munkacsoportnak, és összeállította az erdélyi román és magyar nyelvű növényföldrajzi szakirodalom bibliográfiáját (Contribuţii Botanice Cluj, évkönyv, 1970). Egyetemi jegyzete román nyelven jelent meg.

Szabó Attila Vincze János: Cs. K. M. Természettudományos Arcképcsarnok. Művelődés 1980/8.