Daday Jenő (1981 • 2019)

oldal nyomtatása Share

Deési Daday Jenő (Buzamező, 1855. május 24. – 1920. április 2., Budapest) – zoológus, hidrobiológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja. A gimnáziumot 1874-ben végezte el a kolozsvári református főiskolában, majd beiratkozott a kolozsvári egyetem matematika–természettudomány karára. Az első évfolyamon állami állattani ösztöndíjat kapott, melyet három éven át élvezett. 1878. márciusban a természetrajzi tudományokból bölcselet-doktori oklevelet, júniusban természetrajzból és vegytanból tanári képesítést nyert. 1878. május elsejétől 1885. szeptemberig a kolozsvári egyetem állat- és összehasonlító bonctani tanszékén tanársegédként működött. Közben magántanári képesítést szerzett, az állat- és összehasonlító bonctanból helyettesként előadásokat és gyakorlatokat tartott. 1885. szeptembertől 1886. május végéig állami ösztöndíjjal a nápolyi Stazione zoologicaban működött. Hazatérve folytatta a kolozsvári egyetemen magántanári előadásait. 1887-ben néhány hónapig a kecskeméti állami főreáliskolában helyettes tanár, majd a Magyar Nemzeti Múzeum állattárában segédőr volt. 1888-ban a budapesti egyetemen magántanár lett. 1891. decemberben a moszkvai etnográfiai és antropológiai társaság tagjává választotta.

Természetrajzi, főleg állattani cikkei számos lapban és folyóiratban, többek között a Természettudományi Közlönyben, az Akadémiai Értesítőben és a Természettudományi Társulat Emlékkönyvében (1892: Az alsóbbrendű édesvízi állatok szülői gondoskodása) jelentek meg.

 

Munkái

 

Önálló kötetei

Névjegyzék és tárgymutató a kolozsvári Orvosi Természettudományi Társaság 1876-tól 1883-ig megjelent kiadványaihoz (Kv., 1884.); A magyar állattani irodalom ismertetése 1881-től 1890-ig (Bp., 1891.); A kagylósrákok harántcsíkos izomrostjainak finomabb szerkezete (Bp., 1893.); Rovartani műszótár (Bp, 1894.);

 

Gyűjteményes kötetekben

Adalékok a rotatoriák ismeretéhez (Kv., 1877.); A rotatoriák hímeiről (doktori értekezés. Kv., 1878.); A gryllotalpa vulgaris táplálkozás módjáról (Kv., 1878.); A gryllotalpa vulgaris L. élősdi fonálférgei (Kv., 1879.); Rana esculenta L. var. rana ridibunda. Pall. (Kv., 1879.); Oecistes crystallinus, Ehrb. (Bp., 1879.); Az álskorpiók vérkeringési szervéről (Bp., 1880.); A pesterei barlangban tett kutatások eredménye (Kv., 1880.); Észrevétel dr. Primics Gy. Ősemlősök csontjai a pesterei barlangból c. cikkére (Kv., 1880.); Az álskorpiók boncztana (Kv., 1882.); Adatok Kolozsvár és környéke crustacea-faunájának ismeretéhez (Kv., 1882.); Adatok a Sz. Anna és Mohos-tó faunájának ismeretéhez (Kv., 1883.); Uj adatok a kerekesférgek ismeretéhez (Bp., 1883.); Ichthydium Entzii, a kolozsvári édesvizi fauna egy új alakja (Bp., 1883.); A magyar állattani irodalom ismertetése 1870–1880-ig (Kv. 1882.); Adatok a dévai vizek faunájának ismeretéhez (Kv., 1883.); Házi állataink eredetéről (Kv., 1883.); Adatok a Retyezát tavai Crustacea-faunájának ismeretéhez (Bp., 1883.); Adatok a Cilioflagellaták ismeretéhez (Bp., 1883.);  Uj adatok a kerekesférgek ismeretéhez (Bp., 1884.); A Magyarországban eddig talált szabadon élő evezőlábú rákok magánrajza (Bp., 1884.); A Balaton titkai (Kv., 1885.); Ujabb adatok Kolozsvár és Erdély crustacea-faunájának ismeretéhez (Kv., 1885); Adatok a Balaton faunájának ismeretéhez (Bp., 1884.); Uj állatfajok Budapest édesvizi faunájából (Kv., 1884.); Jelentés az 1884. év nyarán Magyarország különböző vidékein végzett crustaceologiai kutatások eredményéről (Bp., 1885.); Adatok Magyar- és Erdélyország néhány édesvizű medencéjének nyilt tükri faunájához (Bp., 1885.); Jelentés az erd. orsz. múzeumegylet igazgatóválasztmányának megbizásából az 1885. év nyarán végzett chiropterologiai gyűjtések eredményeiről, és az erd. orsz. múzeum-egylet denevér-gyűjteményének jegyzéke (Bp., 1885.); A Hexarthra polyptera Schm. bonc-, szövet- és élettani viszonyai (Bp., 1886.); Uj adatok Erdély denevér faunájának ismeretéhez (Bp., 1887.); Tintinnodeák szervezeti viszonyai (Bp., 1887.); A heterogenesis egy érdekes esete a kerekesférgeknél (Bp., 1888.); A nápolyi öböl dinoflagellatáinak rendszeres átnézete (Bp., 1888.); Egy szabadon uszó acineta a nápolyi öbölből (Bp., 1888.); Egy új cercaria-forma a nápolyi öbölből (Bp., 1888.); A magyar nemzeti múzeum álskorpióinak áttekintése (Bp., 1888.); A magyarországi cladocerák magánrajza (Bp., 1888.); Adatok a Kaukázus álskorpiófaunájának ismeretéhez (Bp, 1889.); Egy braziliai uj álskorpiófaj a magyar nemz. múzeum állattárában (Bp., 1889.); Ujabb adatok a magyar-fauna álskorpióinak ismeretéhez (Bp., 1889.); Előmunkálat a rovartani magyar műszótárhoz. A kir. m. term. társ. megbizásából (Bp., 1889.); Adatok a Balkán-félsziget álskorpiófaunájának ismeretéhez (Bp., 1889.); Erdély faunájának százlábúi (Bp., 1889.); A magyarországi myriopodák magánrajza (Bp., 1889.); A nápolyi öböl rotatoriái (Bp., 1890.); A m. n. múzeum idegenföldi myriopodái (Bp., 1890.); Branchipus paludosos Müll. O. Fr. a magyar faunában (Bp., 1890.); A budapesti könyvtárakban található természetrajzi folyóiratok jegyzéke (Bp., 1890.); A magyarországi diaptomus-fajok átnézete (Bp., 1891.); Az Asplancha-fajok áttekintése és hazai képviselőik (Bp., 1891.); Adatok Magyarország édesvízi mikroskopos faunájának ismeretéhez (Bp., 1891.); Schizocerca diversicornis Daday, vagy brachionis amphifurcatus Imhof. Synonymikai észrevétel (Bp., 1891. németűl is uo. és a Lipcsében); Az eddig pontosan ismert diaptomus-fajok meghatározó táblázata (Bp., 1891.); A Balaton microscopos állatairól (Bp., 1891.); Vezető az állattárban (Bp., 1891.); A magyarországi kagylósrákok magánrajza (Bp., 1900.)

 

Idegen nyelven

Neue Beiträge zur Kenntniss der Räderthiere (Kv., 1883.); Über eine Polythalamie der Kochsalztümpel bei Déva in Siebenbürgen (Lipcse, 1884.); Catalogus Crustacerum faunae Transylvaniae (Kv., 1884.); Ein kleiner Beitrag zur Kenntniss der Inusorien-Fauna des Golfes von Neapel (Berlin, 1886.); Einiges über F. v. Stein's Cilioflagellaten-Gattung Cenchridium (Lipcse, 1886.); Monographie der Familie der Tintinnodeen (Berlin, 1887.); Conspectus specierum Branchiopodorum faunae Hungaricae (Bp., 1888.); Ubersicht der Branchipus-Arten Ungarns (Bp., 1889.); Die Räderthiere des Golfes von Neapel (Bp., 1891.); Mikroskopische Süsswasserthiere aus Ceylon (Bp., 1898.)