Damó Jenő

oldal nyomtatása Share

Damó Jenő, lisznyai (Budapest, 1898 – ?) – újságíró, szerkesztő, Debrecenben végzett jogi tanulmányokat, itt kezdte újságírói pályáját. Az I. világháború után Temesváron telepedett le, s az első magyar nyelvű romániai képes lapot, a Képes Futárt szerkesztette. 1922-től a temesvári Újság belső munkatársa, 1924-ben az Esti Lloyd felelős szerkesztője. Több rövid életű lapot (Tőzsdei Újság, Délután, Szezon, Sportszezon, Erdélyi Színházi Élet, Új Hírek, Friss Újság, Hétfői Magyar Újság) alapított és szerkesztett, jelentősebb a radikális hangvételű Tíz Perc c. hetilap, melynek Franyó Zoltán volt a főmunkatársa (1928-29), s a „szexuáltudományi” kérdésekkel foglalkozó Én, Te, Ő... c. folyóirat (1925–31). Szerkesztésében jelent meg Ki kicsoda (Tv. 1930) címmel A bánsági közélet lexikonja (2. kiadás már Az erdélyi és bánsági közélet lexikonja alcímmel, Temesvár-Arad 1931).

Saját munkája: Evoé. Szerelmes éjszakák (Tv. 1925).