Dankanits László

oldal nyomtatása Share

Dankanits László (Kolozsvár, 1920. dec. 14.) – természettudományi író. ~ Ádám bátyja, ~né Csekme Erzsébet férje. Középiskolai tanulmányait Kolozsvárt végezte, 1944-ben Budapesten szerzett vegyészmérnöki oklevelet. Előbb a marosludasi élesztőgyárban mérnök, majd a kolozsvári mezőg.azdasági főiskolához kerül (1949–59), utána a kolozsvári agrokémiai laboratóriumban dolgozik (1959–70), majd újra a Dr. Petru Groza Mezőgazdasági Intézet munkatársa. Talajkémiai tanulmányait román szaklapok közlik, a Ştiinţa Solului munkatársa. Román társszerzőkkel közös munkáiban az erdélyi talajok termékenyebbé tételét (Fertilizarea solurilor din Transilvania, Kv. 1969) és a műtrágyázás ésszerűsítését (Folosirea raţională a fosforului în fertilizarea solului, 1971) szolgálja. Tájékoztató természettudományi írásai az Előre, Falvak Dolgozó Népe, A Hét hasábjain jelennek meg. A „foszformítosz” szétfoszlatása c. vitaírása (Korunk 1972/6) úttörő jelentőségű egy eredeti talajkutatásokon alapuló „kelet-európai agrokémiai szemlélet” kialakítása terén. Magyarra fordította Pavel Apostol futurológiai tanulmányait (Embertervezés 2000-re, Korunk Könyvek 1972).