Ander Zoltán

oldal nyomtatása Share

Ander Zoltán (Déva, 1917. szept. 21. – 1994. november 28., Marosvásárhely) – orvosi szakíró. Oklevelét Kolozsvárt szerezte (1940). A marosvásárhelyi OGYI-ban a törvényszéki orvostan előadótanára (1949), majd professzora (1966), doktor docens (1971). Szaktanulmányaiban, egyetemi jegyzeteiben az orvosi etika, a törvényszéki orvostan és a toxikológia kérdéseit tárgyalja. Az Orvosi Könyvkiadó 1965-ben jelentette meg Elemente de deontologie medicală c. román nyelvű monográfiáját az orvosi erkölcs és deontológia tárgyköréből. Az Orvosi Szemle rovatvezetője volt, az Előre, Korunk, Művelődés, TETT munkatársa. Tájékoztató írásai a hazai folyóiratokban az alkoholizmus társadalmi vonatkozásaival, nevelési kérdésekkel foglalkoznak. Az 1966-ban kiadott román nyelvű egységes törvényszéki orvostani tankönyv társszerzője.

Jelentősebb magyar nyelven megjelent munkái: Amit az alkoholról tudni kell (1973); Orvosi deontológia (kőnyomatos egyetemi jegyzet, Mv. 1976); A szocialista orvosi deontológia kérdései (kőnyomatos egyetemi jegyzet, Mv. 1978).