Délkelet

oldal nyomtatása Share

Délkelet – politikai és társadalmi hetilap Sepsiszentgyörgyön. 1929. szept. 1-jén indult, s célul Háromszék és a Brassó megyei Hétfalu közügyi és irodalmi kérdéseinek ápolását tűzte ki; később érdeklődése Csík megyére is kiterjedt. Felelős szerkesztő és laptulajdonos Lázár Dezső, főszerkesztő egy időben Bíró László hosszúfalusi lelkész, főmunkatárs Hétfaluból Tóthpál Dániel, Csíkszeredából Mihály László Barna. A lap Bartalis János, Farcádi Sándor Áron verseit, Tamási Áron novelláját közli, itt jelenik meg Tóthpál Dániel Bukarestből keltezett Szabó Dezsőhöz c. verse (1930. aug. 24.). Megszűnt 1932-ben.