Derzsi Sándor

oldal nyomtatása Share

Derzsi Sándor (Somogyom, 1919. szept. 27. – 1978. jan. 23., Budapest) – költő. Középiskoláit Balázsfalván, Gyulafehérvárott és Brassóban végezte. A kolozsvári tudományegyetem bölcsészeti karán folytatott tanulmányait félbehagyva a Thalia Studió színésztagozatát végezte el. 1933-tól jelennek meg versei a Jóbarát diáklapban. Maga adta ki Szenvedések mámorában c. verseskötetét (Kv. 1942), ebben a Mozaik a szegénységről négysorosokból álló ciklusa kiemelkedő. Verseit közölte a Keleti Újság, Pásztortűz és Erdélyi Helikon, majd az Üdvözlégy szabadság c. versantológia (Kv. 1942). A Márciusi Baráti Kör egyik alapítója, a Március főiskolás lap szerkesztőségének tagja (1943-44), a Termés munkatársa. Depresszióra hajló egyéniség; nyomorúságos gyermekkora, örömtelen ifjúsága fejeződik ki kötött formái közt is érvényesülő ellentétes indulataiban. 1944-45-ben a kolozsvári Világosság munkatársa, rövid ideig a brassói Népi Egység szerkesztőségében dolgozott. 1945 végén Budapestre költözött, ott a Válasz, Nagyvilág, Valóság, Magyar Nemzet munkatársa. Fordításában jelent meg Mihail Sadoveanu A csodálatos erdő c. meséje (Bp. 1956).