Diénes Jenő

oldal nyomtatása Share

Diénes Jenő, ikafalvi (Kézdivásárhely, 1876. aug. 6. – 1946. jún. 8., Kézdivásárhely) – ifjúsági író, ~ Ödön öccse, ~ Zsombor apja. Nagyenyeden érettségizett, Budapesten iparművészeti tanulmányokat folytatott, Kolozsvárt szerzett jogi doktorátust, Kézdivásárhelyen ügyvédi irodát nyitott. 1903-ban a Székely Újság c. hetilap egyik megalapítója, az I. világháború alatt szerkesztője. A KZST tagja. Meséit, elbeszéléseit a Cimbora, Keleti Újság, Székelyföld, Zord Idő, Pásztortűz közli, Magduska meséskönyve c. munkája két kiadást ért meg (Kézdivásárhely 1921, 1922), a Brassói Lapok Gyermekvilág c. melléklete 31 folytatásban hozta Buksi viselt dolgai c. gyermektörténeteit. Művelődéstörténeti értékű Nagyenyedi diákélet a XIX. század végén (Kv. 1924) c. munkája. Az EME 1933. évi sepsiszentgyörgyi vándorgyűlésének előadójaként a magyar-lengyel kapcsolatok hagyományairól értekezett, 1943-ban A kézdivásárhelyi múzeum első húsz éve c. alatt adott ki tájékoztatót a vezetése alatt álló intézmény munkásságáról. Impresszionista tájfestményei, rézkarcai népszerűek voltak, egy képe a Székely Nemzeti Múzeum (a mai Sepsiszentgyörgyi Megyei Múzeum) gyűjteményébe került.

Írói neve Jenő bácsi.