Diénes Sándor

oldal nyomtatása Share

Diénes Sándor (Kolozsvár, 1925. júl. 3.) – munkaegészségügyi szakíró. Földrajz-földtan szakos tanári diplomát a Bolyai Tudományegyetem természettudományi karán, orvosit a marosvásárhelyi OGYI-ban szerzett, ahol 1950-től tanársegéd; 1952-től az egészségügyi felügyelőség szolgálatában áll. Az intézetbe visszatérve 1957-től adjunktus, majd egyetemi tanár, a munkaorvostani tanszék vezetője, az orvostudományok doktora (1970). Tanulmányt írt az ólommérgezésről a korondi fazekasok között, a szilikózis terén végzett kutatásokat, s általában a foglalkozási betegségek tárgyköréből közel száz dolgozata jelent meg a Revista Medicală / Orvosi Szemle, Igiena, Microbiologie, Stomatologie s más hazai, valamint osztrák, olasz, német és magyarországi szaklapokban. A Korunk Lakásártalmak c. tanulmányát közölte (1970/5), a TETT munkatársa. Mint a marosvásárhelyi vívócsapat három évtizedes elnöke és vívója, vívásélettani szakdolgozataival a sportirodalom művelője. A marosvásárhelyi Egészségügyi Nevelési Ház több felvilágosító füzetét adta ki. Az Általános közegészségtan c. kőnyomatos tankönyv (Mv. 1951-52) társszerzője.

Önálló egyetemi jegyzetei: Munkaegészségtan (Mv. 1961); Medicina muncii (Mv. 1977); Munkaorvostan (Mv. 1980).