Domby Imre

oldal nyomtatása Share

Domby Imre (Kolozsvár, 1922. febr. 5.) – koreográfus. Tanulmányait szülővárosában a ref. kollégiumban kezdte, a bukaresti Alhambra s erdélyi színházak táncosa lett, 1944-ben a kolozsvári zenekonzervatórium drámai tagozatát végezte el, majd a bukaresti koreográfiai főiskolát látogatta. 1948-tól az Állami Magyar Opera magántáncosa és balettmestere. 1956-tól a koreográfiai líceum tanára Kolozsvárt. A népi táncmozgalom alkotó híve; főleg gyermektáncok ismertetésével és tervezésével szerepel a Művelődés és Napsugár hasábjain s az Ifjúsági Könyvkiadó műsorfüzetében (1955); ifjúsági színdarabok betéttáncait (Kék virág, 1961) és cselekményes táncait (Pionír-köszöntő, 1964) dolgozza ki, két kötetben ismerteti Kolozs tartomány, ill. megye népi koreográfiáját (I. Kolozs tartományi népi táncok, Kv. 1967; II. Kolozs megyei népi táncok, Kv. 1971), mindkettő a helyi Népi Alkotások Háza kiadásában jelent meg. Ugyancsak helyi kiadás a Kolozs megyei Művelődési és Nevelési Bizottság gondozásában megjelent Kalotaszegi népi táncok c. munkája (1972), melyben a mozdulatok grafikai lejegyzésénél a Vasilescu-Sever-féle új táncírási módszert használja fel, s a kalotaszegi táncszvit zenéjét Márkos Albert feldolgozásában közli.