Egri Lajos

oldal nyomtatása Share

Egri Lajos (Kövend, 1920. aug. 2.) – mezőgazdasági szakíró, ~ László apja. A kolozsvári unitárius kollégiumban érettségizett, a Bolyai Tudományegyetem természetrajzi karán 1947-ben végzett, majd 1954-ben ugyancsak Kolozsvárott gazdamérnöki oklevelet szerzett. 1949-től a Dr. P. Groza Mezőgazdasági Intézet előadótanára. Botanikusként indult, egyetemi jegyzetei jelentek meg a halgazdálkodás és a kisállattenyésztés tárgyköréből román nyelven.

Munkája: Gyakoribb mérgező növények (1965).