Erdélyi Enciklopédia

oldal nyomtatása Share

Erdélyi Enciklopédia fiatal realista írók 1938-ban indított könyvkiadói vállalkozása Kolozsvárt. A már 1932-ben az Új Arcvonal, 1937-ben az Új erdélyi antológia körül fellépő, majd Bözödi György Székely bánja c. munkájának közös kiadására összeálló írói csoportosulás a *Vásárhelyi Találkozó társadalmi, nemzetiségi és antifasiszta céljait, a népélet valóságának feltárását tűzte zászlajára. Minthogy ilyen törekvésű írásaiknak az ESZC-nél való publikálására nem számíthattak ezt számos előzmény után Bözödi könyvének elutasítása is igazolta , önálló, független könyvkiadó alapítására vállalkoztak. A vállalkozás szövetkezeti formát keresett, s előkészítő bizottságában *Balogh Edgár, *Kovács Katona Jenő, *Szemlér Ferenc és *Szenczei László vett részt.

A terjesztés sikere érdekében kibocsátott felhívás Apáczai Csere János 1655-ös Magyar Encyclopaediájára hivatkozva ésszerűséget és tárgyilagosságot hirdetett a *romániai magyarság társadalmi kérdéseinek megítélésében. A kívánt jogi keretet ugyan nem sikerült megszerezni, az id. *Jordáky Lajos kolozsvári Graphica-nyomdájával kötött személyi megegyezések segítségével azonban 8 kötet kiadása megvalósult. Az első sorozat 6 kötete *Balogh Edgár Íratlan történelem, *Szemlér Ferenc Más csillagon, Nagy István Külváros, *Szenczei László Korom és korona (I-II.) és *Vámszer Géza Szakadát c. munkájából állott. A második sorozat a Köves Miklós írói álnéven jelentkező *Kahána Mózes székely faluregényével (Hat nap és a hetedik) indult, de Nagy István Oltyánok unokái c. regényének kiadásával 1941-ben csonkán le is zárult. A bécsi diktátummal előállott megosztottság folytán az új nemzedék fellépése elakadt, s bár Móricz Zsigmond lapja, a budapesti *Kelet Népe kiállt még mellette, a csoportosulás fő kérdései, így a falusi és külvárosi szegénység bemutatása s a román néppel való együttélés a II. világháború szakaszában nem jutnak többé feldolgozáshoz.

Az ~ kiadói tervében meghirdetett s már meg nem jelent munkák közt szerepel *Kovács Katona Jenő szilágysági szociográfiája, Liviu Rebreanu Răscoala c. regényének fordítása *Szemlér Ferenc tollából s egy "erdélyi breviárium" a román és magyar tömegek együttélésének haladó hagyományairól.

Méliusz József: Erdélyi Enciklopédia. *Korunk 1939/3. *Balogh Edgár: Erdélyi realista írók. *Kelet Népe, Bp. 1941/8; újraközölve Apáczai Csere János követői c. alatt. Hármas kis tükör, Bp. 1945. 213-16; uő: Szolgálatban. 1978. 95-100. Demeter János: Haladó magyar nyelvű könyvkiadásunk történetéből. *Utunk 1956/31. Kozma Dezső: Haladó könyvkiadásunk múltjából. NyIrK 1963/2. *Szemlér Ferenc: Út az Enciklopédiához. *Korunk 1971/3; újraközölve Személyes ügy. Vallomások, emlékek. 1975. 58-79.