Erdélyi Orvostörténeti Arcképek

oldal nyomtatása Share

Erdélyi Orvostörténeti Arcképek a kolozsvári kétnyelvű Revista Medicală *Orvosi Szemle (1928-38) állandó rovata, melyben *Pataki Jenő orvostörténész félszáz közleményben ismertette a gyógyászat jeles erdélyi művelőinek életrajzait. 1933-tól "Erdélyi Orvosi Emlékek" felcímmel jelent meg a rovat, művelődéstörténeti cikkekkel gyarapítva a tanulmányok sorát. Pápai Páriz Ferencnek három tanulmányban állít emléket (1928/1, 1933/8 és 1934/5), kiemelve az 1690-es Pax Corporis korabeli jelentőségét. Érdekes a segesvári lepraszószékről (1933/1), az erdélyi ásványvizek élettanáról (1934/4) szóló s a Bolyai János betegsége (1934/10) c. tanulmány.