Erg Ágoston

oldal nyomtatása Share

Erg Ágoston (Szatmár, 1905. máj. 9. 1939, Milánó) költő, közíró. Középiskolai tanulmányait Máramarosszigeten a ref. kollégiumban, Szatmáron és Szegeden végezte, orvosi tanulmányait Bécsben és Padovában folytatta, majd Olaszországban telepedett le, Milánóban nyitott rendelőt. (A szócikkből törölve:) 1922-ben Szegi Istvánnal közösen adta ki Vágyak és jajok c. verseskötetét Szegeden. 1924-ben Bécsben több erdélyi születésű diáktársával a Fiatalok könyve c. maga szerkesztette versantológiában szerepelt, majd *Heves Ferenccel közös avantgardista verskötetet adott ki Groteszk plakát címmel (Wien-Máramarossziget 1926). 1926-tól a lap indulásától kezdve a *Korunk munkatársa, széles skálán elemezte az irodalmi és művészeti jelenségeket, ismertette az olasz szellemi élet haladó és retrográd megnyilatkozásait; először írt magyarul Proustról, érdekelte a pszichoanalízis. Több írása jelent meg a *Heves Ferenc szerkesztette Máramaros c. hetilapban. (Itt a szócikkből törölve:) Tamás Aladár budapesti folyóirata, a 100%, 1927-től kezdve futurista jellegű verseit, majd művészeti tanulmányait közölte, így az új szovjet képzőművészet méltatását. Ismeretlen körülmények közt halt meg, állítólag öngyilkos lett. Nekrológjában *Gaál Gábor költészetének a realizmus felé tisztuló avantgardizmusát emelte ki. Színérváraljáról napjainkban került elő Balogh Feri halála c. regénye, melynek egy részletét annak idején 2400 kalória c. alatt közölte a 100%. (A szócikk utolsó mondata törölve:) Az ötszáz lapnyi kéziratot a Petőfi *Irodalmi Múzeum őrzi Budapesten.

Gaál Gábor: E. Á. *Korunk 1939/2; újraközölve Válogatott írások I. 1964. 659-60. *Heves Ferenc: E. Á. *Korunk 1973/2.