Erőss Attila (1981 • 2019)

oldal nyomtatása Share

Erőss Attila (Küküllővár, 1925. júl. 27.) újságíró. A középiskolát Marosvásárhelyen, jogtudományi tanulmányait a Bolyai Tudományegyetemen végezte. Marosvásárhelyen újságíró (1947-53), az *Igaz Szó szerkesztője (1953-54), majd törvényszéki bíró (1955-62), jogtanácsos. Napilapokban és folyóiratokban elszórt elbeszélései, törvényszéki jegyzetei, bűnügyi kisregényei (A bosszú, *Hargita 1968; A szürke ametiszt, Vörös Zászló 1968) és regényrészletei láttak napvilágot. Zenélő kút c. színjátéka (Gergely Géza rendezői tanácsaival, *Művelődés 1972/7) történeti témát visz műkedvelő-színpadra.Erőss Attila (Küküllővár, 1925. júl. 27.) – jogász, költő, író, újságíró. A középiskolát Marosvásárhelyen, jogtudományi tanulmányait a Bolyai Tudományegyetemen végezte. Marosvásárhelyen újságíró, szerkesztő (1947–53) a Szabad Szó, Népájság és Vörös Zászló lapoknál. Ezt követően az Igaz Szó egyik alapító szerkesztője (1953-54), majd törvényszéki bíró Marosvásárhelyen (1955–62). 1962-től 1985-ös nyugdíjazásáig vezető jogtanácsos a Maros megyei Tanács Kereskedelmi, majd Munkaügyi igazgatóságánál.

Napilapokban és folyóiratokban elszórt elbeszélései, törvényszéki jegyzetei, bűnügyi kisregényei (A bosszú, Hargita 1968; A szürke ametiszt, Vörös Zászló 1968) és regényrészletei láttak napvilágot. Zenélő kút c. színjátéka (Gergely Géza rendezői tanácsaival, Művelődés 1972/7) történeti témát visz műkedvelő-színpadra. Remények bölcsője, álmok temetője (Marosvásárhely, 1999) című kötetének egyik bemutatóján így nyilatkozott munkásságáról: „Valamennyi írásomnak, és elsősorban verseimnek forrása az erdélyi magyarság kisebbségsorsa. Az a kisebbségsors, mely mindenkor és mindenhol diszkriminációt jelent, néha burkoltan, néha nyíltan, és, sajnos, esetenként, agressziót is kiválthat” (Járay Fekete Katalin). Elfelejtett szavak nyomában (Marosvásárhely, 2003) című könyve immár a tizedik nyomtatásban megjelent kötete, amelyet a szerző újságírói munkásságának mintegy háromezer cikkéből válogatott össze, ezúttal száz riportot, tárcát, krokit.

 

 

Munkái

Versek a fiókból (Mvh., 1993.); Elsodort fellegek (regény. Mvh., 1994.); Ötórai tea (novellák, karcolatok. Mvh., 1994.); Nincs kegyelem (Mvh., 1995.); Gondolatok a sajtóról. 200 éves az erdélyi magyar újságírás (Mvh., 1996.); Örvény (tárcaregények és novellák. Mvh., 1997.); Remények bölcsője, álmok temetője (versek. Mvh., 1999.); Legyen meg a te akaratod (Bp., 2000.); Az idők zátonyán (régi és új versek, egy novella. Mvh., 2005.)

 

 

Irodalom

Járay Fekete Katalin: Remények bölcsője, álmok temetője. Népújság, Marosvásárhely, 1999. jún. 23. – Adamovits Sándor: Szolgálatot teljesíteni mindenkor. Népújság, Marosvásárhely, 2004. április 3. – Adamovits Sándor: A közérthetőséget szeretem… Születésnapi beszélgetés a 75 éves Erőss Attilával. Romániai Magyar Szó, 2000. aug. 5.