Farkas Magda (1981 • 2018)

oldal nyomtatása Share

Farkas Magda, Farkasné Csáki Magda (Nagyenyed, 1932. aug. 13.) pedagógiai és lélektani szakíró. ~ Zoltán felesége. A székelyudvarhelyi tanítóképző után a Bolyai Tudományegyetemen végezte a pedagógia-lélektan szakot. 1955-től az egyetemen, 1961-től a Pedagógiai Tudományos Kutatóintézet kolozsvári fiókjánál, 1975 óta a Babeş-Bolyai Egyetem keretébe helyezett s a Társadalomtudományi Kutatóközpont égisze alatt működő pedagógiai részlegben főkutató. A defektológia területein dolgozik, tárgykörében a nyelv és gondolkodás, a gyógypedagógiai lélektan, pszicholingvisztika, nyelvpatológia, gyermeknyelv és intelligencia, korai idegen nyelvtanulás, pszichodiagnosztika, iskolai ismeretszintet mérő tesztmódszer szerepel. Az Anyanyelvünk művelése c. gyűjteményes kötetben (összeállította *Gálffy Mózes és Murádin László, 1975) a nyelvi közlés társadalmi-biológiai meghatározottságáról írt cikkel szerepel. Román nyelvű tanulmányai az értelmi fogyatékos gyermekek kérdéseiről a Probleme de defectologie köteteiben jelennek meg, magyarul a NyIrK, Korunk, Dolgozó Nő, *Tanügyi Újság és napilapok közlik írásait; a *TETT munkatársa.Farkas Magda, Farkasné Csáki (Nagyenyed, 1932. aug. 13. – 2015. jan. 19., Kolozsvár) –  pedagógiai és lélektani szakíró. Farkas Zoltán felesége. A székelyudvarhelyi tanítóképző után a Bolyai Tudományegyetemen végezte a pedagógia-lélektan szakot. 1974-ben doktorált. 1955-től az egyetemen, 1961-től a Pedagógiai Tudományos Kutatóintézet kolozsvári fiókjánál, 1975–88 között a a Babeş–Bolyai Tudományegyetem keretébe helyezett s a Társadalomtudományi Kutatóközpont égisze alatt működő pedagógiai részlegben főkutató. 1988-ban vonul nyugdíjba.

A defektológia területein dolgozik, tárgykörében a nyelv és gondolkodás, a gyógypedagógiai lélektan, pszicholingvisztika, nyelvpatológia, gyermeknyelv és intelligencia, korai idegen nyelvtanulás, pszichodiagnosztika, iskolai ismeretszintet mérő tesztmódszer szerepel. Az Anyanyelvünk művelése című gyűjteményes kötetben (összeállította Gálffy Mózes és Murádin László, 1975) a nyelvi közlés társadalmi-biológiai meghatározottságáról írt cikkel szerepel. Román nyelvű tanulmányai az értelmi fogyatékos gyermekek kérdéseiről a Probleme de defectologie köteteiben jelennek meg, magyarul a NyIrK, Korunk, Dolgozó Nő, Nevelők nevelése, Pionír, Ifjúmunkás, Művelődés, Előre, A Hét, Jóbarát, Tanügyi Újság és napilapok közlik írásait; a TETT munkatársa.

Tagság: Romániai Pszichológus Társaság; EME

Írói neve: Farkas Cs. Magda

 

Munkái

Kötetei

Gondolkodáslélektani tanulmányok (társsz. Buk., 1958); Anyanyelvünk művelése (társsz. Buk., 1975)

 

Román nyelven

Igienă şcolară (társsz. Buk., 1973); Studii de psihologie şcolară (társsz. Buk., 1979); Activităţi metodice în grădiniţă (társsz. Buk., 1980); Modernizarea învăţamentului primar (társsz. Buk., 1981)

 

Gyűjteményes kötetekben

Idegélettani lélektan és nyelvészet. Korunk, 1970/9.; Adatok a gyermeknyelv kiejtési és írászavarainak összehasonlító vizsgálatához az abilitáskompetencia és a nyelvi rendszer adta összefüggésekben. NyIrK, 1971/1.; A gyermeknyelvi performancia közös vonásai az első, a második és a harmadik nyelv közegében. NyIrK, 1977/1.; Három nyelvi performancia szociolingvisztikai megközelítése. NyIrK, 1979/2.

Fluctuaţiile în perceperea figurilor reversibile la diferite vârste. Studii UBB, 1959.