Farkas Zoltán (1981 • 2018)

oldal nyomtatása Share

Farkas Zoltán (Mezőménes, 1928. jan. 17.) pedagógus. ~né Csáki Magda férje. A marosvásárhelyi tanítóképző elvégzése után szülőfalujában tanított (1946-49), majd a Bolyai Tudományegyetem pedagógia-lélektan karán szerzett tanári diplomát. 1955 óta a kolozsvári egyetem társadalomtudományi tanszékén lektor, a filozófiai tanszék munkatársa. A tudományos ateizmus kérdéskörében szakosította magát; vallásszociológiai tanulmányai napilapokban s a Korunk, Dolgozó Nő, Ifjúmunkás, Revista Învăţămîntului Superior, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Napoca Universitară, *Echinox hasábjain, kötetbe gyűjtve Gondolatok a valláserkölcsről címmel (1977) jelentek meg. Az Educaţia materialist-ştiinţifică a elevilor şi studenţilor c. gyűjteményes kötet (1978) az ateista diákkörökről s a tudományos materialista felfogás elmélyítéséről, a Forme şi metode în educaţia materialist-ştiinţifică a tineretului studios c. gyűjteményes kötet (Kv. 1979) a szocialista állam egyházpolitikájáról szóló értekezését közli. Vallás és társadalom c. sorozata 1975 óta rendszeresen szerepel a kolozsvári *rádió magyar adásában.Farkas Zoltán (Mezőménes, 1928. jan. 17. – 1990. ?, Kolozsvár) – pedagógus. Farkasné Csáki Magda férje. A marosvásárhelyi tanítóképző elvégzése után szülőfalujában tanított (1946–49), majd a Bolyai Tudományegyetem pedagógia-lélektan karán szerzett tanári diplomát. 1955-től a kolozsvári egyetem társadalomtudományi tanszékén lektor, a filozófiai tanszék munkatársa.

A tudományos ateizmus kérdéskörében szakosította magát; vallásszociológiai tanulmányai napilapokban s a Korunk, Dolgozó Nő, Ifjúmunkás, Revista Învăţămîntului Superior, Studia Universitatis Babeş–Bolyai, Napoca Universitară, Echinox hasábjain, kötetbe gyűjtve Gondolatok a valláserkölcsről címmel (1977) jelentek meg. Az Educaţia materialist-ştiinţifică a elevilor şi studenţilor című gyűjteményes kötet (1978) az ateista diákkörökről s a tudományos materialista felfogás elmélyítéséről, a Forme şi metode în educaţia materialist-ştiinţifică a tineretului studios című gyűjteményes kötet (Kv. 1979) a szocialista állam egyházpolitikájáról szóló értekezését közli. Vallás és társadalom című sorozata 1975 óta rendszeresen szerepel a Kolozsvári Rádió magyar adásában.