Fazakas János

oldal nyomtatása Share

Fazakas János (Málnás, 1910. aug. 26. 1979. aug. 3., Kolozsvár) orvosi szakíró. Középiskoláit Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégiumban, egyetemi tanulmányait Bukarestben végezte, ahol a Koós Ferenc Kör diákosztályának volt az elnöke és bekapcsolódott Dimitrie Gusti professzor szociológiai intézetének monografikus kutatásaiba. Egyetemi pályáját Kolozsvárt kezdte, tanár a marosvásárhelyi *OGYI, majd a kolozsvári *OGYI továbbképző intézetében; az ortopéd és traumatológiai klinika vezetője. Első tudományos munkáit az EME orvostudományi szakosztályán mutatta be. Szaktanulmányai magyar, román, német, francia, orosz, angol és bolgár nyelven jelentek meg. Az Excerpta Medica c. amszterdami szakfolyóirat szerkesztőbizottsági tagja volt.