Fejér Miklós (1981 • 2018)

oldal nyomtatása Share

Fejér Miklós (Zabola, 1913. nov. 30.) tankönyvíró. Középiskoláit a kézdivásárhelyi, csíkszeredai és brassói kat. gimnáziumokban, egyetemi tanulmányait Kolozsvárt végezte, ahol 1938-ban magyar-francia szakos tanári oklevelet szerzett. Brassóban, Székelyudvarhelyen, Gyergyószentmiklóson, 1942-től Kolozsvárt, 1965-től nyugalomba vonulásáig Szucság községben tanított. Cikkeit a Tanügyi Újság, Utunk, A Hét, NyIrK közli. Molnár Annával és Nagy Jenővel kidolgozott módszertani útmutatója (1954) a tanároknak szolgált segédeszközül; Gazda Ferenccel és Nagy Jenővel, majd Bartosné Lengyel Katalinnal magyar nyelvtant, Jócsák Jánossal magyar olvasókönyvet állított össze az V-VII. osztály számára (1954-58); a középiskolák felső tagozata részére Csehi Gyulával és Jócsák Jánossal Irodalomtörténeti alapfogalmak címen írt tankönyvet (1956), Jócsák Jánossal és Székely Erzsébettel pedig Magyar irodalomtörténetet (1957). Részt vett a magyar irodalmi szöveggyűjtemények szerkesztésében a VIII. (1956) és a IX. osztály (1957) számára.Fejér Miklós (Zabola, 1913. nov. 30. – 2002. máj. 5., Sepsziszentgyörgy) – tankönyvíró. Középiskoláit a kézdivásárhelyi, csíkszeredai és brassói kat. gimnáziumokban, egyetemi tanulmányait Kolozsvárt végezte, ahol 1938-ban magyar-francia szakos tanári oklevelet szerzett. Diákévei alatt az illegálisan működő Magyar Diáktanács egyik alapítója, három évig líceumi könyvtáros, és az Országos Magyar Párt Diáksegélyző Bizottságának főtitkára. Brassóban, Székelyudvarhelyen, Gyergyószentmiklóson, 1942-től Kolozsvárt tanít 1958-ig, amikor is felfüggesztik állásából nacionalista vád alapján. A következő évben letartóztatják, hét hónap múlva engedik szabadon, de állását nem kapja vissza. hat évig a Képzőművészeti Szövetség kolozsvári fiókjának adminisztrációs ügyeivel foglalkozik, majd a Vakok Intézetének és a Süketnémák Intézetének könyvtárosa. 1965-től 1975-ös nyugalomba vonulásáig ismét tanít, Szucság községben.

Cikkeit a Tanügyi Újság, Utunk, A Hét, NyIrK közli. Molnár Annával és Nagy Jenővel kidolgozott módszertani útmutatója (1954) a tanároknak szolgált segédeszközül; Gazda Ferenccel és Nagy Jenővel, majd Bartosné Lengyel Katalinnal magyar nyelvtant, Jócsák Jánossal magyar olvasókönyvet állított össze az V–VII. osztály számára (1954–58); a középiskolák felső tagozata részére Csehi Gyulával és Jócsák Jánossal Irodalomtörténeti alapfogalmak címen írt tankönyvet (1956), Jócsák Jánossal és Székely Erzsébettel pedig Magyar irodalomtörténetet (1957). Részt vett a magyar irodalmi szöveggyűjtemények szerkesztésében a VIII. (1956) és a IX. osztály (1957) számára.

 

Munkái

Kötetei

Módszertan (társsz. Buk., 1954); Irodalmi alapfogalmak (társsz. Buk., 1956); Magyar irodalomtörténet (társsz. Buk., 1957)